Audio Publication

Prabhat, Mangal and Anya Pado


Produce By: Vishwa Sarvajan Mangal Charitt Trust
Bhajanand Publication
No. Name Play Minits Size Download
1 Sudhdha Sadguru Shabd Vichar 2.28 2.27MB
2 Man Mangal Anandrup 2.48 2.57MB
3 Param Anandsagar soy 2.27 2.25MB
4 Eva Saheb Pamva Saru 2.07 1.94MB
5 Hujo Gurugyan Varamvar 2.03 1.88MB
6 Lagi Gyanshabd ki Chot 2.05 1.91MB
7 Sudhdha Samajvivek 2.29 2.28MB
8 Jevi Ingala pingala Nar 3.11 2.92MB
9 Rang Aang Aatmane Sang 3.35 3.29MB
10 Mukya ne Kalpana Jalpana Man Tani 4.57 4.54MB
11 Sukahiye jantne Odkhyanahi 2.23 2.18MB
12 Sant Kripa Vina Sakrit Nav Sare 3.0 2.76MB
13 Nirkhia Nirman Drashti 3.15 2.98MB
14 Aad Madye Aant Thai 5.06 4.68MB
15 Kavan Karan Have 4.49 4.41MB
16 Koti Janmant nu Punya Pragat 3.49 3.51MB
17 Sakal Vaibhav Tanu Karaj Have Saryu 3.34 3.28MB
18 Moj me Mant Almast 3.32 3.25MB
19 Bharam Taji Bhav Dharu 5.35 5.12MB

Get in touch

Vishwa Sarvajan Mangal Charity Trust
9, Satyam Apartment, Vakil Vadi, Near Punit Ashram, Maninagar
Ahmedabad - 380008
Reg No: E-19007 Date: 20-11-2009
Pan No: AAB/TV/2309-N
Telephone:(office) 079-25468839 (Mo) 9427318634

Follow us